Inauguració del curs: Oportunitats i Reptes de l’Educació Digital

Lliçó inaugural a la ciutat de Girona: Oportunitats i Reptes de l’Educació Digital.

Davant l’actual ecosistema complex, dinàmic i global hem posat en comú les oportunitats que l’educació digital ens ofereix per a tot l’alumnat, els docents, els centres educatius, les famílies i tots els membres de l’entorn social i cultural. També hem plantejat els reptes que suposa per a l’èxit educatiu, l’aprenentatge al llarg de la vida, les desigualtats tecnològiques, la identitat digital, la inclusió educativa, la cohesió social, la ciutat com a font de coneixement i la xarxa que forma tota la comunitat educativa.

Capturaaa