* Materials formatius per a docents elaborats per al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

* Materials formatius per a docents elaborats per al Consorci d’Educació de Barcelona.

* Materials formatius per a docents elaborats per a la Universitat Oberta de Catalunya.

* Membre del Consell de Redacció de la revista Didáctica, Innovación y Multimedia, Facultat de Pedagogia Aplicada, UAB.

* Articles sobre educació, didàctica, aprenentatge, tecnologia, metodologia, imatge, diversitat, audiovisuals, coneixement, xarxes, internet… a:

  • Aula De Innovación Educativa. Editorial Graó.
  • Manual para la Educación Primaria. Orientaciones y recursos (6-12 años). Cuadernos de pedagogía. Editorial Wolters Kluwer Educación.
  • Perspectiva Escolar. Editorial A. M. Rosa Sensat.
  • Manual para la Educación Infantil. Orientaciones y recursos (0-6 años). Cuadernos de pedagogía. Editorial Wolters Kluwer Educación.
  • Comunicación Educativa y Nuevas Tecnologías. Editorial Praxis.
  • Guix Elements d’Acció Educativa. Editorial Graó.
  • Comunicación y Pedagogía: Nuevas tecnologias y recursos didácticos. Centro de Comunicación y Pedagogia.
  • Barcelona Educació. Ajuntament de Barcelona.
  • Revista Infància, educar de 0 a 6 anys. Editorial A. M. Rosa Sensat.
  • Articles. Didàctica de la llengua i la literatura. Editorial Graó.