Category Archive: Identidad

Enquesta bretxa digital a Espanya 2022

Aquest informe recull per primera vegada Espanya les dades de la primera enquesta estatal dedicada exclusivament a la bretxa i la capacitació digital. L’estudi analitza les tres dimensions de les desigualtats sociodigitals: l’accés, l’ús… Continua llegint

Investigar e innovar en la era digital – Aportaciones desde la tecnología educativa

En este libro se presenta el trabajo desarrollado por 64 expertos en tecnología educativa de 19 países, constituidos en diez grupos de trabajo. Cada uno aborda, desde la revisión teórica, la reflexión y… Continua llegint

La Plataforma per a l’Educació Mediàtica estableix les línies d’actuació

La Plataforma està integrada per entitats de l’àmbit educatiu i del lleure, universitats, grups de recerca, mestres, empreses i col·legis professionals Plataforma per a l’Educació Mediàtica La Plataforma per a l’Educació Mediàtica que… Continua llegint

Consell Assessor del Diari de l’Educació

Per fer un periodisme de profunditat, tan rigorós com compromès, la redacció d’El Diari de l’Educació compta amb el suport d’un Consell Assessor format per persones expertes en diverses qüestions relatives a l’educació… Continua llegint

MOBILE WEEK: Viure en digital, per una ciutadania lliure, ètica i segura

Criteris per educar en l’ús de les xarxes socials i dels dispositius electrònics. Les noves generacions han de tenir autonomia digital per informació, aprendre, entretenir-se, relacionar-se i comunicar-se a Internet amb eficàcia, seguretat… Continua llegint

Research and Innovation in Educational Technology in the Digital Era

Education and Technology International Forum From 27 to 29 October 2021, the FIET2021 will be held in on-line format 1. Visitivity of research in education and technology and contrasting it with that of the… Continua llegint

Coordinación del Monográfico Las tecnologías, hoy: LA EDUCACIÓN DIGITAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Coordinación del Monográfico Las tecnologías, hoy: https://www.grao.com/es/producto/la-educacion-digital-en-tiempos-de-pandemia-au304100950 LA EDUCACIÓN DIGITAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA https://eldiariodelaeducacion.com/2021/06/02/la-educacion-digital-en-tiempos-de-pandemia/ Coordinació del Monogràfic Les tecnologies avui: https://www.grao.com/es/producto/leducacio-digital-en-temps-de-pandemia-gu477100950 L’educació digital en temps de pandèmia https://diarieducacio.cat/grao/2021/05/20/leducacio-digital-en-temps-de-pandemia/

Desarrollo Curricular de la Nueva Ley Educativa LOMLOE

«Lo esencial son las competencias»: una historia de la reforma curricular.

Infografia interactiva: Mapa de reflexions per construir coneixement

Aquí trobarem les aportacions que han contribuït a la XXVIII Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya Un nou present educatiu #UnNouPresentEducatiu.

Projecte Interdisciplinari en Cultura Digital Generalitat Valenciana

Els continguts de Cultura Digital s’han organitzat en 10 Unitats Didàctiques a disposició del professorat i un materialadreçat a l’alumnat, l’Student’s Digital Passport. Cada unitat gira al voltant d’una temàtica d’actualitat, tranversal i… Continua llegint