Comissió de Treball de – Formació al llarg de la vida – CEMB

Reflexionar sobre una concepció més àmplia d’educació que reconegui múltiples espais, formes i institucions vinculades als processos d’aprenentatge i les implicacions que això té per la ciutat. Accés a Informe definitiu al CEMB