Decàleg per a grups de missatgeria escolars Departament d’Educació

Què cal tenir en compte amb els grups de missatgeria escolars? Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/families-escola/escolaritat/decaleg-grups-missatgeria/