jump to navigation

Professional

* Assessor tècnic. Docent a diversos centres educatius, Coordinador de Noves Tecnologies, responsable del Pla Estratègic de centre i Projectes d’Innovació.

* Col•laboració amb projectes i grups d’investigació universitària:

* Formador de Professorat amb cursos presencials, cursos telemàtics, tallers, jornades, conferències, seminaris, tutories i assessoraments reconeguts pel Pla de Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Educació:

* Últimes Formacions de Professorat:

* Webs i blocs elaborats: http://www.xtec.cat/~jjubany1

* Perfil a LinkedIn

%d bloggers like this: