Infografia interactiva: Mapa de reflexions per construir coneixement

Aquí trobarem les aportacions que han contribuït a la XXVIII Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya Un nou present educatiu #UnNouPresentEducatiu.