Projecte Interdisciplinari en Cultura Digital Generalitat Valenciana

Els continguts de Cultura Digital s’han organitzat en 10 Unitats Didàctiques a disposició del professorat i un material
adreçat a l’alumnat, l’Student’s Digital Passport. Cada unitat gira al voltant d’una temàtica d’actualitat, tranversal i que
compta amb diferents sessions graduades i adreçades a cadascun dels cursos de l’ESO:

– La vida amb internet
– Identitat personal
– Emocions connectades
– La lectura a la xarxa
– Les Fake News: com ens informem en un món virtual?
– Mitjans creatius: Hem esdevingut persones més creatives?
– El treball a un món digital
– Les diferències socials: com fem front a l’exclusió?
– Tecnologia per a la sostenibilitat: tractar l’emergència climàtica amb eines digitals
– L’alfabetització visual
El Passaport Digital de l’Alumne (disponible a la pestanya de Cultura Digital al Rebost Digital, en format descarregable
i autoemplenable), pretén ser un portafolis que servisca per a l’autoavaluació de l’alumnat: què hem aprés? Quins
conceptes hem tractat? Quines competències clau hem treballat? I és que si l’objectiu de la transformació digital és
crear experiències memorables per a l’usuari, la practicitat amb què s’ha dissenyat aquesta assignatura pretén dotar
de significat uns entorns amb què el nostre alumnat hi conviu diàriament.
Tot plegat, i amb l’objectiu d’acurtar la bretxa digital en l’accés i l’ús de les tecnologies, aquesta assignatura naix amb
el propòsit de dotar l’alumnat de les ferramentes que necessitaran per transitar un món globalitzat i hiperconnectat.
Esperem que la gaudiu i que ajude l’alumnat en el camí d’esdevenir persones més crítiques, més formades i més
compromeses amb la societat.

Jordi Jubany: “Podem educar per traure el millor dels llibres i les pantalles” https://www.levante-emv.com/aula/2020/10/14/podem-educar-per-traure-millor-18502330.html

Educació defineix els continguts de Cultura Digital https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=862936