Decàleg per a grups de missatgeria escolars Departament d’Educació

Què cal tenir en compte amb els grups de missatgeria escolars?

  • Abans d’enviar un missatge, pensar si és útil i fiable
  • Establir franges horàries d’ús
  • Respectar les dades privades
  • Evitem que aquests grups interfereixin en la tasca educativa

Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/families-escola/escolaritat/decaleg-grups-missatgeria/