INFOGRAFIA VISIÓ EDUTECH DEL CENTRE EDUCATIU BETA

Aquesta infografia és una proposta dinàmica i modificable que ens pot servir com a eina de visualització orientativa. Com a centre i com a docents ens pot indicar el moment de la introducció de cada element, o bé, quin de tots és prioritari. Serveix també per detectar possibles incoherències i omissions. La seva elaboració ajuda a posar en comú el procés de presa de decisions, que ha de ser coherent als objectius pedagògics i la metodologia proposada a cada centre educatiu.

També és interessant fer la lectura del gràfic des del punt de vista del recorregut que farà l’alumnat. En el seu itinerari, coneixerà els recursos educatius adequats a la seva edat? Treballarà els sistemes operatius que es trobarà a la societat? Aprendrà a utilitzar les eines de forma creativa i participativa per tal de construir coneixement o només com a consumidor de continguts? Llegirà i escriurà fent servir diversos llenguatges, interfícies i canals de comunicació?