Entrevista Fòrum: Revista d’Organització i Gestió Educativa

Entrevista a Jordi Jubany, Comunicació activa família-escola. Fòrum: Revista d’Organització i Gestió Educativa. Editorial Graó.

forumjubany2